Home > מידע

ארגון

מידע

תחומי עניין:
חדשות משווקים מובילים
מצגות שנאספו במהלך כנסים וועידות מכל רחבי העולם;
מחקרים ומאמרים;
כתבות מכתבי העת המסחריים המעניינים ביותר;
לאיגוד הקמעונאות הגלובאלי יש את היכולת להעצים את
השוק הקמעונאי המקומי ולשמר את הצורך הגובר במידע חיצוני,
אשר נחוץ עבור צמיחה בינלאומית.
חברות שכבר פועלות בשווקים זרים, אשר מעוניינות בהרחבת העסקים שלהן,
 ואלה אשר רוצות מידע בינלאומי כהשראה ליוזמות במדינה שלהן,
הן רק כמה דוגמאות לחברות שיכולות להפיק תועלת בתור חברות באיגוד הגלובאלי.

בקש מידע
אתר האינטרנט הנוכחי או שירותי צד-שלישי המוכלים בתוכו משתמשים בקבצי קוקיז שמועילים לתפקוד התקין של האתר ולמטרות המתוארות במדיניות קבצי הקוקיז. אם ברצונך ללמוד פרטים נוספים או לבטל את כל או חלק מקבצי הקוקיז, ראה את מדיניות קוקיז.
בסגירת מודעה זו, גלילת העמוד, לחיצה על קישור או המשך ניווט בכל דרך אחרת, הנך מסכים לשימוש בקבצי קוקיז. אישור